President:

Mr. Yasotharan Murugaiah

Vice Presidents:

Mr.Rujenthan Thirugnanam

Mr. Aloysius Jeyamannan Jeyachandra

Secretary:

Mr. Nanthakumaran Kanapathipillai

Asst. Secretaries:

Mrs. Shivanie Dheeraj

Mrs. Vinothini Selvarasa

Treasurer:

Mr. Varathan Thirugnagnamoorthy

Asst. Treasurers:

Mr. Suthaharan Thavaratnarajah

Mr. Sivaniruban Sivayogam

Members:

Mr. Kathiramalai Kamalanathan

Mr. Gobiharan Sivarajah

Mr. Pradeepan Ganasekaram

Mr. Niranjana Sriranganathan

Mr. Nadarajah Matheeswaran

Mrs. Sivasaththy Thiyageswaran

Principal:

Mr. Arulantham Ponnaiah

Vice Principals:

Mr. Jesu Jesurasa

Mrs. Thulasika Rupesh

Sub-Committees – 2018

Education:

Mr. Yasotharan Murugaiah

Mr. Arulanantham Ponnaiah

Mr. Jesu Jesurasa

Mrs. Thulasika Rupesh

Mr. Aloysius Jeyamannan Jeyachandra

Mrs. Shivanie Dheeraj

Mrs. Amirtha Kurumorrthy

Mrs. Sivakamy Thayanithy

Mrs. Pathminithevi Elango

Mr. Gangeyan Ganesalingam

Mr. Sivalingam Konesh

Mr. Ganeshalingam Selvanathan

Mr. Partheepan Gunaratnam

Culture:

Mr. Yasotharan Murugaiah

Mr. Aloysius Jeyamannan Jeyachandra

Mr. Rujenthan Thirugnanam

Mr. Nagaratnam Sugirthan

Mr. Sinnarajah Thanikairajan

Mr. Sivapragas Sivasubramaniam

Mr. Maiyoouran Kailasapathy

Mr. Nadanasabesan Kumarasamy

Mr. Ramanan Ratnam

Mr. Logan Selvarajah

Mr. Thushyanthan Thevarajah

Mr. Parameswaran Kumariah

Mr. Lavan Sivathas

Mr. Vijayananthan Vijayaratnam

Mr. Thaya Sithamparanathan

Finance:

Mr. Yasotharan Murugaiah

Mr. Varathan Thirugnagnamoorthy

Mr. Sivaniruban Sivayogan

Mr. Suthaharan Thavaratnarajah

Mr. Chandrapragash Balachandran

Mr. Ramanan Uruthiramoorthy

Mr. Jegan Kirupatharan

Mr. Sivaruban Thirugnanam

Prefects – 2018

Miss. Ashvitha Balamurali

Miss. Avantika Anugithan

Miss. Kirusha Sutheskumar

Miss. Naveena Navaratnam

Mas. Rosanth Yasotharan

Miss. Sangeetha Sundarakumar

Mas. Shuluxon Indratheepan

Mas. Siththarth Sivasaththy

Miss. Sivakaami Prabaharan

Mas. Stephen Titus

Mas. Sujanthan Manoharan

Miss. Tajaswini Sajeev

Miss. Thanukshika Krishnakumar

Miss. Thanuvashini Kanthy

Co-ordinators – 2018

HSC Co-ordinator-External: Mr. Veluppillai Nageswaren

HSC Co-ordinator-Internal: Mrs. Vidya Sivakumar

Office & First Aid Coordinator: Mrs. Shivanie Dheeraj

Web Management: Mr. Natkunasingam Rajkumar

Lower School Co-ordinator: Mr. Ramanan Ratnam

Higher School Co-ordinator: Mrs. Subajini Pratheepan

Library Coordinator: Mr. Sivalingam Konesh

Prefects & Discipline Coordinator: Mr. Pradeepan Gnanasekaram

Food and Beverage Coordinator: Mr. Vijayananthan Vijayaratnam

Safety and Environment Coordinator: Mr. Aloysius Jeyamannan Jeyachandra

Teachers Training Coordinator: Mr. Rujenthan Thirugnanam